Outras publicações
Interkulturalizmus és diverzitás a portugál iskolákban: romák Lisszabon nagyvárosi térségében
Título Revista/Livro/Outro
Taní-Tani Online
Ano
2014
Língua
Outra Língua
País
Hungria
Mais Informação
Abstract/Resumo
Az etnikai, társadalmi, kulturális, földrajzi, vallási és nyelvi sokszín?ségük által meghatározott egyének és közösségek együttélése a modern társadalmakban az egyik leginkább vitatott kérdés. Ha a romákhoz kapcsolódó európai diskurzust vizsgáljuk, szembet?n?, hogy a „romakérdés” számos európai ország pedagógiai diskurzusában megjelenik, ahol egymás mellett vannak jelen a posztkoloniális diskurzusok és gyakorlatok, az univerzalista megközelítések és a neoliberalizmus is. E cikk célja néhány, a társadalmi sokféleséggel foglalkozó szakirodalomban használt fogalom kritikai elemzése, azaz a multikulturalizmus, interkulturalizmus, szuperdiverzitás fogalmának és értelmezési tartományainak vizsgálata. Az elemzés egy olyan empirikus vizsgálaton alapul, amely a romák helyzetét vizsgálta a portugál oktatási rendszerben. A tanulmány három részb?l áll: az els? rész bevezeti és elemzi a fent említett, a tanulmány f? pilléreiként használt fogalmakat, a második rész röviden áttekinti az interkulturális társadalom kialakítása érdekében tett oktatáspolitikai lépéseket, végül a harmadik rész egy, a Lisszabon nagyvárosi térségében él? romák iskoláztatásának kérdéseit vizsgáló kvalitatív tanulmány eredményeit mutatja be. A tanulmány végére néhány olyan megfontolás került, amely néhány, a roma népességre vonatkozó trendet bemutatva hozzájárulhat a közpolitikák vitáihoz.
Agradecimentos/Acknowledgements
--
Palavras-chave
Registos de financiamentos
Referência de financiamento Entidade Financiadora
PEst-OE/SADG/UI3126/2013 Fundação para a Ciência e a Tecnologia