Artigo em revista científica
Gerencialismo universitario y publicación científica
Fernando Ampudia de Haro (Ampudia de Haro, F.);
Título Revista
Debats. Revista de cultura, poder i societat
Ano
2019
Língua
Espanhol/Castelhano
País
Espanha
Mais Informação
Web of Science®

N.º de citações: 0

(Última verificação: 2019-08-19 02:38)

Ver o registo na Web of Science®

Scopus

N.º de citações: 0

(Última verificação: 2019-08-19 10:45)

Ver o registo na Scopus

Títulos Alternativos

(Inglês) University managerialism and scientific publishin

Abstract/Resumo
L’objectiu de l’article és fer una aproximació al fenomen del gerencialisme universitari i i la relació que té amb el sistema de publicació científica. En el vessant acadèmic, l’adopció de tècniques i discursos associats a l’univers de la gestió inclou una visió específica sobre per què i com es publica, a més de la finalitat que cal donar a allò que s’ha publicat. Aquest treball explora el discurs que legitima tal visió i reconstrueix l’arquetip conductual i emocional que prescriu. Aquesta reconstrucció és possible a partir del material empíric que proporcionen diferents manuals, seminaris i cursos dirigits al professorat universitari amb la intenció de millorar-ne la productivitat publicadora. Per últim, es fa una reflexió crítica sobre les implicacions que aquest discurs i arquetip tenen en contextos acadèmics semiperifèrics en termes de producció i consum de coneixement científic.
Agradecimentos/Acknowledgements
--
Palavras-chave
Factor d’impacte (FI),Carrera acadèmica,Norbert Elias,Neoliberalisme,EC3metrics,Emerald,Springer.
Registos de financiamentos
Referência de financiamento Entidade Financiadora
UID/SOC/03126/2013 Fundação para a Ciência e a Tecnologia